خانه

خدمات قابل ارائه:

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون دستگاهی

کالیبراسیون دستگاهی

کالیبراسیون دستگاهی

مطالعه بیشتر
پارامترهای کالیبراسیون

پارامترهای کالیبراسیون

پارامترهای کالیبراسیون

مطالعه بیشتر
مقالات

مقالات

اخبار برگزیده

تنوع بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان در سال 99

تنوع بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان در سال 99

تنوع بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان در سال 99

مطالعه بیشتر
 تمرکز و توسعه بازارهای دانش‌بنیانی با حمایت معاونت علمی

تمرکز و توسعه بازارهای دانش‌بنیانی با حمایت معاونت علمی

تمرکز و توسعه بازارهای دانش‌بنیانی با حمایت معاونت علمی

مطالعه بیشتر
دانش‌بنیان‌ها در این سال‌ها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری خوش درخشیده‌اند

دانش‌بنیان‌ها در این سال‌ها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری خوش درخشیده‌اند

دانش‌بنیان‌ها در این سال‌ها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری خوش درخشیده‌اند

مطالعه بیشتر
تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بنیان به منظور مقابله با کرونا

تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بنیان به منظور مقابله با کرونا

تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بنیان به منظور مقابله با کرونا

مطالعه بیشتر
ایزو 15189 برای تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی

ایزو 15189 برای تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی

ایزو 15189 برای تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی

مطالعه بیشتر
با طرح ارزیابی سالانه،توانمندی علمی اعضا شبکه آزمایشگاهی افزایش می یابد

با طرح ارزیابی سالانه،توانمندی علمی اعضا شبکه آزمایشگاهی افزایش می یابد

با طرح ارزیابی سالانه،توانمندی علمی اعضا شبکه آزمایشگاهی افزایش می یابد

مطالعه بیشتر
اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی صورت می پذیرد

اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی صورت می پذیرد

اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی صورت می پذیرد

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون چه نقشی در بهبود نتایج آزمایشها ایفا میکند

کالیبراسیون چه نقشی در بهبود نتایج آزمایشها ایفا میکند

کالیبراسیون چه نقشی در بهبود نتایج آزمایشها ایفا میکند

مطالعه بیشتر
پیاده سازی استاندارد17025 ، شرط بقاء یک آزمایشگاه در 
فضای کسب و کار کشور می باشد

پیاده سازی استاندارد17025 ، شرط بقاء یک آزمایشگاه در فضای کسب و کار کشور می باشد

پیاده سازی استاندارد17025 ، شرط بقاء یک آزمایشگاه در فضای کسب و کار کشور می باشد

مطالعه بیشتر

پروژه ها

همکاری شرکت هپا با موسسه آموزشی نوین

همکاری شرکت هپا با موسسه آموزشی نوین

همکاری شرکت هپا با موسسه آموزشی نوین

مطالعه بیشتر

فعالیت های کالیبراسیون آزمایشگاه هپا

کالیبراسیون الک ها

کالیبراسیون الک ها

کالیبراسیون الک ها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون ترازوها

کالیبراسیون ترازوها

کالیبراسیون ترازوها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون سانتریفوژ

کالیبراسیون سانتریفوژ

کالیبراسیون سانتریفوژ

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون ظروف حجمی

کالیبراسیون ظروف حجمی

کالیبراسیون ظروف حجمی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون کولیس ها

کالیبراسیون کولیس ها

کالیبراسیون کولیس ها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون میکرومترها

کالیبراسیون میکرومترها

کالیبراسیون میکرومترها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون همزن مکانیکی

کالیبراسیون همزن مکانیکی

کالیبراسیون همزن مکانیکی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون هودها

کالیبراسیون هودها

کالیبراسیون هودها

مطالعه بیشتر

خط مشی آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا

0%