استاندارد ISO/TS 29001

استاندارد ایزو TS 29001

اين استاندارد که توسط کميته فني67 سازمان بين المللي استانداردISO/TC 67 با عنوان(Petroleum , Petrochemical and Natural Gas - QMS) انتشار يافت ، علاوه برکليه الزامات استاندارد ISO  9001:2000  الزامات خاص صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي را دارا مي باشد.

ازاهداف اصلي پياده سازي اين استاندارد ميتوان به ارائه آموزشهاي تخصصي لازم جهت کارکنان و پيمانکاران وکاهش ريسک و هزينه هاي عملياتي اشاره نمود.

امروزه دريافت گواهينامه استانداردISO/TS29001 به يکي از الزامات شرکتهاي فعال در زمينه نفت ، گاز و پتروشيمي تبديل شده است.

نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي جزء بزرگترين ، مهمترين و سرمايه برترين صنايع جهان است که کوچکترين سهل انگاري در آن و يا کيفيت نامناسب تجهيزات ، قطعات ، نصب و يا خدمات پيمانکاري در اين صنايع علاوه بر تحميل ميلياردها دلار هزينه به سازمانها مي تواند به ايجاد خطرات ايمني و زيست محيطي غير قابل جبران يا بلند مدتي مانند آنچه براي سکوي نفت شرکت BP در خليج مکزيک رخ داد که علاوه بر خسارات بسيار سنگين زيست محيطي ، بيش از چهل ميليارد دلار هزينه به شرکت BP وارد کرد يا فاجعه زيست محيطي نشت نفت در آلسکا که هنوز عليرغم گذشت سال ها و صرف ميليارد ها دلار هزينه اثرات زيست محيطي آن پا برجاست و يا آنچه در آتش سوزي در چاه نفت ايران در مارون و يا چاه شماره 24 نفت شهر اتفاق افتاد بيانجامد.

لذا کميته فني ISO/TC 67 که وظيفه تدوين استاندارد هاي مواد ، تجهيزات و تاسيسات فراساحل صنايع نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي را به عهده دارد و تا سال 2010 بيش از 166 استاندارد مختلف را تدوين نموده و کشور ايران نيز از اعضاي اصلي آن مي باشد ، با توجه به اهميت اين صنايع و نياز مبرم به استاندارد هاي مديريت کيفيت اقدام به تدوين يک مشخصه فني Technical Specification بر اساس الزامات ISO 9001:2000 نمود و اين استاندارد با کد ISO/TS 29001 به نام صنايع نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي سيستم مديريت کيفيت خاص بخش الزامات سازمان هاي تامين کننده محصول و خدمت تدوين شد .

ISO/TS 29001 در سال 2003 براي اولين بار منتشر در سال 2007 دومين ويرايش و در سال 2010 سومين و آخرين ويرايش آن توسط ISO منتشر شد.

استاندارد ISO 29001 دقيقا از ساختار استاندارد ISO 9001 استفاده کرده و الزامات خاص اين صنايع به انتهاي هر بند استاندارد به نحو کاملا مشخصي اضافه شده .

 

الزامات ويژه استاندارد ISO 29001 که به استاندارد ISO 9001 اضافه شده :

:: در بخش تعاريف تعدادي تعريف ويژه صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي اضافه شده

:: الزام به داشتن ويژگي کنترلي Control Feature به معني داشتن يک روش مدون براي انجام فرآيندها و يا فعاليت ها

:: الزام به ايجاد ليست مرجع مدارک

:: الزام به اينکه مدارک توسط بخش تهيه کننده اوليه بازنگري شده

:: تعيين حداقل زمان نگهداري سوابق

:: تکميل کردن ورودي هاي بازنگري مديريت

:: الزامات اضافي جهت آموزش شبيه آنچه در صنعت خودرو نياز است مانند وجود يک فرآيند براي اندازه گيري آگاهي پرسنل از مفهوم و اهميت فعاليت شان

:: الزام به مرتب بودن محيط کار و 5S

:: مشخص کرن دقيق بند هايي که قابل استثنا کردن است

:: الزام به مستند سازي کامل طراحي و روش ها ، محاسبات و ...

:: شفاف سازي بازنگري و تصديق وصحه گذاري طراحي

:: لزوم مشخص بودن معيار انتخاب تامين کننده

:: لزوم اعمال کنترل بر فرآيندهاي ويژه اي که توسط تامين کننده انجام مي شود.

:: شفاف سازي و الزامات بيشتر در ارتباط با داده هاي خريد

:: الزام به مستندکردن روش هاي توليد و فرآيند کنترل آن

:: الزام به شناسايي و رد يابي در کل مراحل توليد نصب و ارائه خدمت

:: الزام به مستند کردن روش نگهداري محصول و داشتن بازديد دوره اي و اعمال FIFO

:: اعمال کنترل دقيقتر و بيشتر بر روي تجهيزات پايش و اندازه گيري و نحوه نگهداري و استفاده از آنها

:: شفاف سازي بحث مميزي داخلي

:: الزام به نگهداري سوابق مربوط به تغييرات در فرآيندهاي سازمان

:: الزام به مستقل بودن کنترل کنندگان محصول نهايي از پرسنل توليد

:: الزامات اضافي در ارتباط با محصول نامنطبق و لزوم تحت کنترل بودن مجوز هاي ارفاقي و تجزيه تحليل محصول نامنطبق

:: تاکيد بيشتر بر استفاده از فنون آماري

:: الزامات تکميلي و شفاف سازي در ارتباط با بهبود مستمر و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

 

اجراي استاندارد ISO/TS 29001 بويژه به :

:: شرکت هاي عمراني که امور ساخت زيرساخت هاي صنعت نفت را به عهده دارند.

:: شرکت هاي توليد کننده قطعات و تجهيزات وزارت نفت

:: شرکت هاي نصب کننده تجهيزات صنايع نفت ، گاز طبيعي و پتروشيمي

:: شرکت هاي طراح همکار وزارت نفت مانند شرکت هاي خدمات مهندسي ، شرکت هاي نقشه برداري ، شرکت هاي اکتشاف نفت ، گاز طبيعي و پتروشيمي

:: شرکت هاي تامين کننده تجهيزات مختلف وزارت نفت ، مانند تجهيزات حفاظتي ، تجهيزات فني ، تجهيزات اکتشافي ، تجهيزات ايمني

0%