دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات فرایندی

آشنایی با تجهیزات فرایندی

تجهیزات فرایندی به مجموعه ایی از دستگاه ها، ابزار آلات و قطعات گفته می شودکه در شکل گیری و انجام یک فرایند دخالت دارند. آشنایی با نحوه کار این تجهیزات و هم چنین اصول طراحی آنها بدون شک می تواند به هنگام خرید،کار و بروز مشکل مزیت یک واحد باشد.

هرساله بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی،آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به دلیل عدم آشنایی و شناخت کامل نسبت به تجهیزات مورد استفاده متحمل هزینه های گزافی می شوند این مشکل می تواند به راحتی با آموزش و آشنایی کارکنان و مدیران مرتفع و به یک نقطه قوت برای افزایش بهره وری و کیفیت تبدیل شود. در این دوره به بررسی و آشنایی برخی از تجهیزات متداول مورد استفاده در صنعت پرداخته خواهد شد.

0%