0%
تهیه تجهیزات

فروش تجهیزات

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

بدون شک تمامی اشخاصی که در آزمایشگاه (صنعتی یا تحقیقاتی) فعال هستند با تجهیزاتی روبرو شده اند که سال ها بدون استفاده و کارایی در گوشه ای از آزمایشگاه قرار گرفته و علاوه بر هزینه، فضایی را به خود اختصاص داده است.از گذشته محققين مراكز صنعتی، دانشگاهي و پژوهشي همواره از كمبود تجهيزات آزمايشگاهي با کیفیت گله مند هستند. عدم شناخت کافی به تجهیزات و کارایی هر دستگاه می تواند مهمترین دلیل آن باشد. شرکت های فروش در سال های اخیر رشدی قارچ گونه داشته اند که عمدتا اطلاعات فنی و کاربردی لازم را برای تجهیزات به مشتریان ارائه نمی دهند.

مشاوران مجموعه در بخش تجهیزات، راهنمایی در انتخاب تجهیزات و پاسخ دهی به پرسش های شما مشتریان عزیز را وظیفه خود دانسته تا علاوه بر کسب رضایت شما گامی موثر برای ارتقا و بهره وری صنعت کشور بردارد.

 

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل:

پیپت

پیپت

رینگ گیج

رینگ گیج

توازی سنج

توازی سنج

توازی سنج

مطالعه بیشتر
سنسورهای حرارتی ترموکوپلی

سنسورهای حرارتی ترموکوپلی

سنسورهای حرارتی ترموکوپلی

مطالعه بیشتر
بلوک سنجه

بلوک سنجه

بلوک سنجه

مطالعه بیشتر
تراز

تراز

گونیا

گونیا

کولیس

کولیس

فیلر گیج

فیلر گیج

خط کش

خط کش

عینک محافظ

عینک محافظ

عینک محافظ

مطالعه بیشتر
صفحه صافی

صفحه صافی

صفحه صافی

مطالعه بیشتر
میکرومتر

میکرومتر

میکرومتر

مطالعه بیشتر
هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی

مطالعه بیشتر
ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی

مطالعه بیشتر
ارتعاش سنج

ارتعاش سنج

ارتعاش سنج

مطالعه بیشتر
دورسنج

دورسنج

لوکس متر

لوکس متر

دماسنج و رطوبت سنج محیطی

دماسنج و رطوبت سنج محیطی

دماسنج و رطوبت سنج محیطی

مطالعه بیشتر
انکوباتور

انکوباتور

انکوباتور

مطالعه بیشتر
الک و غربال

الک و غربال

الک و غربال

مطالعه بیشتر
گیج های فشار

گیج های فشار

گیج های فشار

مطالعه بیشتر
وزنه ها

وزنه ها

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

مطالعه بیشتر
پیکنومترها

پیکنومترها

پیکنومترها

مطالعه بیشتر
بالن ژوژه

بالن ژوژه

بالن ژوژه

مطالعه بیشتر
بورت ها

بورت ها

استوانه مدرج یا مزور

استوانه مدرج یا مزور

استوانه مدرج یا مزور

مطالعه بیشتر
ساعت اندازه گیری

ساعت اندازه گیری

ساعت اندازه گیری

مطالعه بیشتر
بادسنج

بادسنج

هیدرومترها

هیدرومترها

هیدرومترها

مطالعه بیشتر
phسنج

phسنج