0%
صفحه صافی

صفحه صافی

صفحات صافی به عنوان مبنا برای اندازه گیری های دقیق مورد استفاده قرار می گیرند. این میزها عموما به عنوان پایه در اندازه گیری هایی مانند ارتفاع سنج ها، عمق سنج ها، دستگاه های میکرو هایت و میزهای دستگاه های CMM و .... استفاده می شوند. این میزها معمولا از جنس گرانیت و یا چدنی هستند که به مرور زمان بنا به دلایلی مانند ساییدگی، حمل ونقل، شرایط محیطی و ... ممکن است ویژگی های خود را از دست بدهد.
صفحات گرانیتی سخت تر هستند و هیچ گونه شکستگی یا برآمدگی در آن ها وجود ندارد. دردقت های بالا از آن استفاده می شود.  این دستگاه هیچ موقع زنگ زده یا خوردگی در آن به وجود نمی آید.