خانه

خدمات قابل ارائه:

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون دستگاهی

کالیبراسیون دستگاهی

کالیبراسیون دستگاهی

مطالعه بیشتر
پارامترهای کالیبراسیون

پارامترهای کالیبراسیون

پارامترهای کالیبراسیون

مطالعه بیشتر
مقالات

مقالات

اخبار برگزیده

اطلاعات 14000 تجهیز آزمایشگاهی در دسترس صنایع قرار گرفت

اطلاعات 14000 تجهیز آزمایشگاهی در دسترس صنایع قرار گرفت

اطلاعات 14000 تجهیز آزمایشگاهی در دسترس صنایع قرار گرفت

مطالعه بیشتر
بازار خدمات آزمایشگاهی را توسعه می‌دهیم

بازار خدمات آزمایشگاهی را توسعه می‌دهیم

بازار خدمات آزمایشگاهی را توسعه می‌دهیم

مطالعه بیشتر
آغاز ارائه تسهیلات صندوق نوآوری به کسب و کارهای آسیب‌دیده بر اثر کرونا

آغاز ارائه تسهیلات صندوق نوآوری به کسب و کارهای آسیب‌دیده بر اثر کرونا

آغاز ارائه تسهیلات صندوق نوآوری به کسب و کارهای آسیب‌دیده بر اثر کرونا

مطالعه بیشتر
بیش از 250 استارتاپ حوزه آنلاین در پویش کرونا پلاس ثبت نام کردند

بیش از 250 استارتاپ حوزه آنلاین در پویش کرونا پلاس ثبت نام کردند

بیش از 250 استارتاپ حوزه آنلاین در پویش کرونا پلاس ثبت نام کردند

مطالعه بیشتر
طرح‌ تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

طرح‌ تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

طرح‌ تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

مطالعه بیشتر
99؛ سال جهش در بازار‌سازی محصولات دانش‌بنیان است

99؛ سال جهش در بازار‌سازی محصولات دانش‌بنیان است

99؛ سال جهش در بازار‌سازی محصولات دانش‌بنیان است

مطالعه بیشتر
تنوع بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان در سال 99

تنوع بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان در سال 99

تنوع بسته حمایتی برای شرکت های دانش بنیان در سال 99

مطالعه بیشتر
دانش‌بنیان‌ها در این سال‌ها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری خوش درخشیده‌اند

دانش‌بنیان‌ها در این سال‌ها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری خوش درخشیده‌اند

دانش‌بنیان‌ها در این سال‌ها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری خوش درخشیده‌اند

مطالعه بیشتر
تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بنیان به منظور مقابله با کرونا

تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بنیان به منظور مقابله با کرونا

تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بنیان به منظور مقابله با کرونا

مطالعه بیشتر
ایزو 15189 برای تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی

ایزو 15189 برای تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی

ایزو 15189 برای تضمین کیفیت نتایج آزمایش ها و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی

مطالعه بیشتر

فعالیت های کالیبراسیون آزمایشگاه هپا

کالیبراسیون الک ها

کالیبراسیون الک ها

کالیبراسیون الک ها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون ترازوها

کالیبراسیون ترازوها

کالیبراسیون ترازوها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون سانتریفوژ

کالیبراسیون سانتریفوژ

کالیبراسیون سانتریفوژ

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون ظروف حجمی

کالیبراسیون ظروف حجمی

کالیبراسیون ظروف حجمی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون کولیس ها

کالیبراسیون کولیس ها

کالیبراسیون کولیس ها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

کالیبراسیون محیط های دمایی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون میکرومترها

کالیبراسیون میکرومترها

کالیبراسیون میکرومترها

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون همزن مکانیکی

کالیبراسیون همزن مکانیکی

کالیبراسیون همزن مکانیکی

مطالعه بیشتر
کالیبراسیون هودها

کالیبراسیون هودها

کالیبراسیون هودها

مطالعه بیشتر

خط مشی آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا

0%