مشاوره و اخذ مجوز دانش بنیان

مشاوره و اخذ مجوز دانش بنیان

مشاوره و اخذ مجوز دانش بنیان

دانش بنیان به عنوان یک امتیاز در دهه گذشته بسیار مورد توجه شرکت ها و کارخانجات قرار گرفته است. از اینرو این مجموعه ها سعی در اخذ این امتیاز دارند که به دلیل نبود آگاهی کافی، نحوه دریافت آن و فرایند اخذ مجوز آن را به درستی نمی شناسند از طرفی بسیاری از این شرکت ها با وجود ماهیت دانش بنیان بودن بسیاری از تسهیلات و تشویق ها را از دست می دهند.

لازم بذکر است که شمار این امتیازات دائما در حال افزایش بوده و مشروح امتیازات دانش بنیان به قرار ذیل می باشد:

  1. امتیاز دهی و ارتقای رتبه هیئت علمی (بین 10 تا 15 امتیاز(
  2. امتیاز در مناقصات (بین 10 تا 15 امتیاز(
  3. انعقاد قرارداد دولتی بدون مناقصه (تا سقف 15% بودجه آن نهاد دولتی(
  4. اولویت استقرار شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری
  5. اولویت واگذاری سهام مراکز پژوهشی دولتی
  6. پوشش بیمه ای ریسک تحقیق و توسعه
  7. عدم نیاز به دریافت مفاصا حساب بیمه ای در پایان قرارداد ها
  8. اجازه استقرار و کار اداری در املاک مسکونی

 

مشاوران ما با سابقه ای درخشان در امر دانش بنیان، پس از ارزیابی مجموعه شما امکان دست یابی به این امتیاز را برای شرکت یا کارخانه شما میسر می سازند.

0%