دوره آموزشی نرم افزار DOE

دوره آموزشی نرم افزار DOE

DOE مخفف Design of experiments و به معنی طراحی آزمایش‌ها می باشد و به آن معنا است که با ايجاد تغييرات هدفمند در ورودی ها يا مشخصه های يك فرآيند به منظور مشاهده و تست تغييرات حاصل در خروجی ها يا نتايج می باشد. در واقع يک فرآيند از تركيب ماشين ها، مواد، روش ها، انسان، محيط و اندازه گيری های مربوطه تشكيل شده كه در نهايت منجر به توليد يک محصول می شود. طراحی آزمايش يک راهكار علمی است كه به شما اين امكان را می دهد تا در زمينه درک بهتر از فرآيند، دانش بيشتری (بصورت سيستماتيک) كسب نموده و بر چگونگی اثر ورودی بر خروجی احاطه پيدا كنيد DOE . به منزله يک راهنما و مرجع برای متخصصينی (مديران، مهندسان و دانشمندان) است كه با بهبود و توسعه محصول و فرآيند سر و كار دارند. بيشتر مهندسان با چگونگی انجام آزمايش های مربوط به عملكرد محصولات و فرآيندها آشنا هستند، اما اين دانش آنها بسيار محدود است. وقتی مهندسان با موضوع تعيين بهترين روش برای آزمايش مواجه می_ شوند، بلافاصله مسائل مربوط به هزينه های بالا و زمان طولانی برای آنها پیش می آید. با بكارگيری و درک مفهوم طراحی آزمايش ها، مديران و مهندسان متوجه می شوند كه چگونه می توان محصولات فاقد قدرت رقابتی را مجدداً با كيفيتی بالاتر به صحنه رقابت بين المللی برگرداند. مديران و مهندسان امروز لازم است كه قبل از تصميم گيری در مورد ميزان بهبود و توسعه محصول و فرآيندخود، اطلاعات كافی از روشهای طراحی آزمايش داشته باشند.

برخی از کاربرد طراحی آزمایشات DOE

 -در فعالیت های طراحی مهندسی شامل طراحی و توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات

-  در بهبود کیفیت و فرآیند
 -در استقرار کنترل فر آیند آماری    SPC 

0%