دماسنج و رطوبت سنج محیطی

دماسنج و رطوبت سنج محیطی

دماسنج و رطوبت سنج محیطی اکثرا دارای سنسور داخلی بوده و میزان دما و رطوبت محیط را نشان می دهند. این دماسنج ها به صورت کار دائمی طراحی شده اند و در مکانی که نصب می شوند همیشه روشن می باشند. این دستگاه ها بصورت رطوبت سنج صنعتی و رطوبت سنج خانگی قابل استفاده می باشند و با توجه به دقت اندازه گیری و رنج تحمل دما تفکیک می شوند. قیمت دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی در برندهای مختلف و با توجه به پارامتر هایی همچون تعداد سنسور داخلی و محیطی ، رنج اندازه گیری ، رنج تحمل دما ، ابعاد نمایشگر متغیر هستند.
به دلیل نوع سنسور استفاده شده در رطوبت سنج محیطی دیجیتال سرعت تغییر مقادیر اندازه گیری شده پایین هست ولی در عوض این دستگاه ها دارای مصرف کم و طول عمر بالایی هستند و می توانند سال ها به صورت شبانه روزی اندازه گیری کنند.
دماسنج و رطوبت سنج محیطی اکثرا دارای سنسور داخلی بوده و میزان دما و رطوبت محیط را نشان می دهند . این دستگاه ها بصورت رطوبت سنج صنعتی و رطوبت سنج خانگی قابل استفاده می باشند و با توجه به دقت اندازه گیری و رنج تحمل دما تفکیک می شوند. قیمت دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی در برندهای مختلف و با توجه به پارامتر هایی همچون تعداد سنسور داخلی و محیطی ، رنج اندازه گیری ، رنج تحمل دما ، ابعاد نمایشگر متغیر هستند.
 

 

0%