همکاری با موسسه آموزشی نوین

همکاری شرکت هپا باموسسه نوین

با توجه به اقتصاد امروز و تحریم های تحمیل شده، جامعه با مشکلات زیادی روبرو است. بنابراین این حالت را می‌توان نوعی ناتوانی و ضعف آموزش دانست که باعث می‌شود جامعه توان استفاده از فرصت‌ها را برای رشد خود نداشته باشد؛ به همین دلیل یکی از موارد ضروری در جامعه امروز ما،ارتباط بین صنعت و دانشگاه ها می باشد تا برنامه هایی برای توانمندسازی آنها ارائه دهند. برنامه‌هایی که بتواند در صنایع قدرت رقابت و زمینه توسعه را ایجاد کند.

ارتباط صحیح و کامل بین صنعت و دانشگاه کلید اصلی رشد و پیشرفت جوامع در دنیای امروز می باشد جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال توسعه نیازمند رشد و توسعه ای متوازن و هماهنگ است تا با هماهنگی بین این نهادها جهت دهی مناسبی برای جوانان ایجاد کند تا بتوانند علایق و توانایی های خود را محک بزنند و تصمیمی درست برای آینده شغلی خود اتخاذ کنند. آموزش در صنعت و شناخت صنایع مختلف به دانشجویان این امکان را می دهد تا با ایجاد شناختی درست در زمینه صنایع مختلف و سرمایه گذاری بیشتر روی ابعادی خاص از علایق خود، انتخاب بهتری در رشته تحصیلی دانشگاهی خود و در نتیجه آینده کاری خود داشته باشند به این منظور الزامی است تا نظام ها و نهادهای مختلف اجتماعی در راه نیل به این هدف از هماهنگی و ارتباطی پویا برخوردار باشند و با ارتباطات متقابل خود، راه رسیدن به توسعه متوازن را هموار سازند.

شرکت دانش بنیان هورسان پرتو آزما با همکاری موسسه آموزشی نوین با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی کشور، آماده برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی دپارتمان های مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت استراتژیک و آموزش نرم افزارها و ... می باشد. این شرکت با تکیه بر دانش و تجربه مدیران و پژوهشگران، یکی از معدود شرکت های تخصصی در حوزه سیستم های آزمایشگاهی مدیریت کیفیت در کشور می باشد.

0%