کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی

کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی

یکی از پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی، هود آزمایشگاهی می باشد.هود آزمایشگاهی برای حفاظت از اپراتور و محیط آزمایشگاه از عوامل شیمیایی،میکروبی،انواع ویروس ها، باکتری ها ،انگل ها که سم تولید می کنند و بخارات اسیدی و  سوزاننده ها و قلیا یا حلال ها  و مواد سرطان زا طراحی و ساخته شده است.همچنین برای مکش ذرات معلق در هوا و تهویه و ضد عفونی کردن کابین و محفظه مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت خرید پکیج سلامتی کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع هود آزمایشگاهی :

 • هود بخار ،با نام تجاری هود شیمیایی Fume-Hood

 • هود جریان آرام و خطی، با نام تجاری هود لامینارLaminar Flow Hood

 • هود ایمن بیولوژیکی،با نام تجاری هود میکروبیBiological Safety  Hood                                                                                                                       

 • هود سقفی

 • هود بازویی

 • هودPCR

 

1-هود های جریان آرام و خطی(Laminar Flow Hoods)

اصول هود لامینار:هوا را از طریق فیلتر، استریلیزه میکند و آن را همچون جریان هوای لامینار عاری از ذرات معلق به سطح کار می دمد.

هدف هود لامینار: محافظت از آلودگی محیط قابل انتقال به مواد مورد استفاده درون کابینت و نه اپراتور

قابلیت هود لامینار: در برابر مواد بیوهازار(مواد خطرناک میکروبیولوژی،میکروبی و سمی که برای سلامتی مضر هستند) و نیز بخارات شیمیایی نمی توانند محافظت نماید و نباید استفاده شود.

مدل های هود لامینار بر دو نوع است: افقی و عمودی

مزیت هودهای لامینار عمودی:

الف-  از مواد و وسایل بزرگ میتوان درون محفظه اش استفاده کرد                                                                                                                     

ب- هوا را به صورت اپراتور (8 ساعت بر روز) نمی دمد

مزیت هود لامینار افقی:

الف-این امکان را فراهم میکند که وسایل حساس و ویژه را نزدیک تر به فیلتر هپا قرار داد

ب-هوای تصفیه شده را مستقیم به سمت مواد حساس نمی دمد

 

2-هودهای بخار معروف به هودهای شیمیایی:

اصول هودهای شیمیایی:بخارات شیمیایی را به بیرون از ساختمان تخلیه می کند یا بخارات شیمیایی را از طریق فیلتر کربن جذب می نماید

هدف هودهای شیمیایی: به جهت بخارات شیمیایی ناشی از مواد شیمیایی خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد،مانند اسیدهای قوی، تا از اپراتور محافظت نماید.

مدل هودهای شیمیایی:

الف)کانال دار

ب)بی کانال

الف)هود شیمیایی کانال دار:

1)حذف بخارات شیمیایی بسیار سمی از طریق کانال

2)فاقد فیلتر هپا

3)نامناسب برای مواد بیوهازارد(میکروبیولوژیک)

3- هودهای ایمن بیولوژیکی معروف به هودهای میکروبی:

با به وجود آمدن یک جریان درونی و داخلی به وسیله خارج سازی هوا از کابینت از طریق فیلتر هپا از خود اپراتور محافظت مینماید

هدف هود میکروبی: برخی از مدل ها محافظت از مواد و محیط را نیز به عمل می آورند

مدل های هود میکروبی :

کلاس ها یا تیپ های مقابل که هرکدام ویژگی های خاصی دارند :  l ، ll A2 ، ll A2،ll B2،ll B1،III

هود میکروبی cllas l

1-فقط محافظت از اپراتور و نه محصول

2-دارا ی فیلتر هپا که هوای فیلتر شده را به محیط پس می دهد

هود میکروبی cllas ll

1-محافظت از اپراتور و محصول

2-دارای فیلتر هپا که هوای فیلتر شده را به محیط پس می دهد

3-دارای فیلتر هپا که هوای فیلتر شده لامینار تحویل می دهد

هود میکروبی cllas llA2

مزیت :راحتی نصب و استفاده از کابینت

عیب: چرخش و پخش مجدد بخارات شیمیایی

هود میکروبی cllas llB2

مزیت :عدم چرخش و پخش مجدد بخارات شیمیایی                                                                                                                                                          

عیب: دشواری نصب و استفاده قابلیت

هود میکروبی class lll

1-قابلیت محافظت از اپراتور  و محصول

2-قابلیت جا به جایی  ماده از طریق دو درب ورودی

3-دارای دو فیلتر هپا در خروجی

کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی

کالیبره کردن هودهای آزمایشگاهی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که باید در فواصل زمانی معین انجام

شود. در آزمایشگاه کالیبراسیون هود بر اساس دامنه کاری گواهی نامه تایید صلاحیت  و استانداردهای ملی و

بین المللی کالیبراسیون هود لامینار (شمارش ذرات، بیشینه دما،رطوبت سنجی،سرعت سنجی،سرعت جریان هوا

نورسنجی، لرزه سنجی،صوت سنجی و فشار مثبت) توسط کارشناسان مجرب و آموزش دیده اندازه گیری می گردد.

هودهای آزمایشگاهی تنها با گواهی نامه کالیبراسیون عرضه می شوند.   

 

 آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا قابلیت کالیبراسیون هودهای آزمایشگاهی باریزنگری های زیر را دارد:

 • فشار مثبت هوا با گستره hpa 20 به بالا

 • بیشینه دما با گستره  50 درجه سانتیگراد به بالا

 • صوت سنجی با گستره db 140 به بالا

 • شمارش ذرات با گستره μm/m2 10به بالا

 • اندازه گیری سرعت در فیلتر با گستره 30m/s  به بالا

 • نورسنجی با گستره lux 2000 به بالا

 • اندازه گیری تغییرات جریان هوا با گستره m/S 30 به بالا

 • لرزش با گستره mm/S 199.9 تا 0.1

 • رطوبت سنج با گستره %20 تاRH 80%

0%