0%
کالیبراسیون همزن های مکانیکی

یکی از تجهیزات آزمایشگاهی ساده ای که به شکل متداولی در آزمایشگاه ها به کار می رود مخلوط کن آزمایشگاهی  (همزن مکانیکی آزمایشگاهی ) است که به منظور مخلوط کردن  مایع مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت خرید پکیج سلامتی کلیک نمایید

کاربرد همزن مکانیکی آزمایشگاهی

از مخلوط کن آزمایشگاهی به دفعات در اکثر آزمایشگاه ها استفاده می شود. هم چنین می توان به منظور مخلوط کردن معرف های یک آزمایش یا مخلوط کردن یک نمونه ی آزمایشی و یک رقیق کننده نیز استفاده کرد . نیاز به چنین مواردی در یک آزمایشگاه بیوشیمی و شیمی تجزیه اغلب دیده می شود.

به طور کلی همزن های مکانیکی، ماشین هایی هستند که در صنایع تولیدات دارویی ،آرایشی بهداشتی،غذایی ، شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال:

 – افزایش دادن برهم کنش های مواد                                                                                                                                       

 مخلوط کردن مایعات بایکدیگر                                                                                                                                                    

 – افزایش روند انتقال گرما (گرم کردن یا خنک کردن)                                                                                                                                                       

 یکنواخت نگاه داشتن مایعات درحین فرآیندذخیره سازی

 همزن ها به خصوص به منظور مخلوط کردن مایعات استفاده می شوند.

 

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان هپا قابلیت انجام کالیبراسیون انواع همزن های مکانیکی را تا گستره  100000rpm در کوتاهترین زمان دارد.