0%
ظروف حجمی
ظروف حجمی فراوانی در آزمایشگاه وجود دارد که در این میان می توان به پیپت ،بورت،استوانه مدرج،پیکنومتر،بالن و ... اشاره کرد. ظروف حجمی آزمایشگاه به طور کلی به دو کلاس اصلی تقسیم بندی می شوند که شامل کلاس A و B است . ظروف کلاس A دارای صحت بیشتر و تلرانس کمتر هستند در مقابل ظروف کلاس B دارای صحت کمتر و تلرانس بیشتری می باشند.
ظروف حجمی برای تعیین حجم محلول ها و یا مایعات به کار می رود برخی از لوازم شیشه ای در کارخانه مدرج شده اند. روی این ظرف های مدرج، نشانه های ویژه ای دیده می شود گاهی روی این گونه ظرف ها علامت TD (مخفف To Deliver) دیده می شود. مانند پی پت و بیا بورت که حجم محلول یا مایع خارج شده از آن را نشان می دهد. (نه مایع یا محلول موجود در ظرف).
 
گاهی نیز علامت TC (مخفف To Contain) دیده می شود. TC نشان می دهد که حجم محلول موجود در ظرف برابر مقدار نوشته شده است. (نه حجم خارج شده از آن). باید توجه داشت که به سبب چسبیدن محلول به اطراف ظرف و مرطوب شدن آن، حجم مایع موجود با حجم مایع خارج شده یکسان نیست .
بر روی ظرف های مدرج علاوه بر علامت TC و ظرفیت کل آن معمولا نوشته ºC 20 نیز به چشم می خورد. این درجه حرارت نشان می دهد که ظرف مورد استفاده درºC  20درجه بندی شده است.
 
                                                                               Image result for ظروف شیشه ای آزمایشگاهی                                                        
 
گنجایش تمام ظروف شیشه ای با تغییر درجه حرارت اندکی تغییر می کند، از این رو حجمی که روی شیشه نوشته شده است تنها درºC 20درست است.