0%
بورت

بورت یکی از تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که در شیمی تجزیه برای توزیع یک مقدار متغیری از محلول شیمیایی و اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع یک لوله بلند که به صورت مدرج بوده و بسیار دقیق می باشد که این استوانه دارای یک شیر خروجی در پایین قسمت خود بوده که میتواند از جنس شیشه یا تفلون باشد و قسمت خروجی آن به صورت مخروطی می باشد و شیر در جهت عقربه های ساعت یا به صورت افقی بسته و خلاف جهت عقربه های ساعت یا به صورت عمودی باز است.

متوقف کننده های با فرم شیشه ای نیاز به روان کاری با وازلین و یا با یک گریس مخصوص دارد. اما تفلون دارای مقاومت به خوردگی در اثر واکنش با مواد خورنده مانند اسید و باز را دارد.
در واقع این وسیله یکی از ابزار آلات شیشه ای برای اندازه گیری حجمی می باشد که در شیمی تجزیه برای توزیع متغیرهای دقیقی استفاده شده و برای اندازه گیری حجمی از مایع خصوصا اندازه ی معرف ها در تیتراسیون به کار می رود. تفاوت آن با پیپت در دقت آن بوده که از دقت بالاتری برخوردار می باشد.
بورت برای اندازه گیری یک مقدار مشخصی از ماده مورد استفاده بوده و درجه بندی آن از بالا به پایین یا به عبارتی دیگر صفر آن در بالا است. بنابراین اختلاف بین شروع و پایان حجم مساوی مقدار ماده توزیع شده است. دقت و کنترل این محصول نسبت به وسایل دیگر مزیتی می باشد که برای تیتراسیون مورد استفاده قرار می گیرد. بورت می تواند با شیر شیشه ای یا تفلون باشد. شیر(PTFE (Polytetrafluoroethylene عموما به عنوان تفلون شناخته می شود.این دو شیر پلاستیکی و شیشه ای، هر دو برای خروج مایع استفاده می شود و سرعت خروج مایع را می توان توسط آنها تنظیم کرد.
شیشه آلات آزمایشگاهی مدرج از جمله بورت ها که برای حجم سنجی و تیتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند از لحاظ دقت در درجه بندی دارای دو کلاس  A و  Bهستند که کلاس A در واقع گرید اقتصادی، کالیبره شده نصف تلورانس کلاس B، داشتن دقت بالا، استفاده برای کارهای کمی بوده و همیشه این دسته از بورتها علامت A به صورت بزرگ و برجسته در کنار لیبل دارند و آنهایی که علامت ندارند در دسته B قرار می گیرند. اما کلاس B گرید دانش آموزی، کالیبره شده دوبرابر تلورانس کلاس A، دقت پایین، استفاده برای کار کیفی و نیمه کمی می باشد.