ترازوی آزمایشگاهی چیست؟انواع مدل های ترازوی آزمایشگاهی و کاربرد آنها

ترازوی آزمایشگاهی چیست؟انواع مدل های ترازوی آزمایشگاهی و کاربرد آن ها

ترازوی آزمایشگاهی (laboratory balance)چیست؟

ترازوی آزمایشگاهی یک ترازوی دقیق برای اندازه گیری وزن اجسام و مواد است و از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی برای بیشتر آزمایشگاه ها به شمار می آید که باید بدون خطا باشد .

ترازوی آزمایشگاهی دارای محفظه توزین جهت جلوگیری از دخالت و تأثیر هوای محیط بر وزن مواد در حال توزین است. چون همان طور که گفته شد این نوع ترازو به دلیل دقت بسیار بالا گاهی برابر با 0/00001 گرم نیاز به محیطی با عدم ورود و تاثیر هوا دارد که استانداردترین روش برای محاسبه وزن دقیق مواد گرمی می باشد.

                                                                                                                 

عملکرد ترازوی آزمایشگاهی

تفاوت های مهمی در طراحی،اساس کار و اهداف اندازه گیری در ترازوها وجود دارد. در حال حاضر ترازوها از نظر عملکرد به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

ترازو های مکانیکی و ترازوی الکترونیکی برای بخشی از فرایندهای کنترل کیفی ابزارهایی مانند پی پت ها، تهیه مخلوطی از ترکیبات با نسبت های از قبل تعیین نشده و تعیین چگالی و وزن کاربرد دارد.

 

انواع مدل های ترازوی آزمایشگاهی و کاربرد آن:

ترازوی آنالیتیکال، دو کفه ای، یک کفه ای، جیبی،رطوبتی،قراردادی و پرتابل

ترازوی آزمایشگاهی آنالیتیکال:

هر آزمایشگاهی نیاز به یک ترازوی آزمایشگاهی آنالیتیکال عالی برای اندازه گیری های قابل قبول و دقیق وزن معرف دارد. در انتخاب ترازوی آزمایشگاهی آنالیتیکال باید مواردی مانند هزینه ، دوام، قابلیت تکرار و طیف اندازه گیری را در نظر گرفت. طیف اندازه گیری این دستگاه از میکرو گرم تا میلی گرم را شامل می شود. در انتخاب اندازه این مدل،حالت رومیزی را باید در نظر گرفت. هزینه ترازوهای آنالیتیکال متفاوت است اما به دلیل طول عمر بالا،ارزش سرمایه گذاری را دارد.                    

                                                 Image result for ترازوی آنالیتیکال                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ترازوی آزمایشگاهی دو کفه ای:

معمولا برای توزین های مقایسه ای استفاده می شود. دارای یک کفه آویزان در دو انتهای خود است بنابراین به این نوع ترازوی آزمایشگاهی دو کفه ای می گویند.

ترازوی آزمایشگاهی یک کفه ای:

مانند ترازوهای ساده فنری و ترازوهای پیشرفته تر الکتریکی که دارای یک کفه هستند می باشند و می توانند برای توزین های مقایسه ای یا مستقیم از آنها استفاده کرد.

ترازوی آزمایشگاهی رطوبتی:

محتوای رطوبتی و وزن خشک معرف های مختلف را به شکل دقیقی آنالیز می کند.معمولا در آزمایشگاه های شیمی و صنعتی مورد استفاده می باشند.

ترازوی آزمایشگاهی پرتابل:

این نوع ترازو وزن خشک را با دقت و خوانا بودن اندازه گیری می کند.بعضی از آنها دارای اندازه گیری وزنی تا 0/012 گرم می باشند. این ترازو دارای محفظه توزین است که مواد ارزشمند گرمی در محفظه ، توزین می شوند. این امر برای جلوگیری از تاثیر هوا بر وزن مواد می باشد که استانداردترین روش برای محاسبه دقیق وزن مواد گرمی است.

 

 

 

0%