مشاوره در احداث آزمایشگاه

مشاوره در احداث آزمایشگاه

مشاوره در احداث آزمایشگاه

طراحی وساخت آزمایشگاه برای صنایع و مراکز آموزشی موضوعی پیچیده است که نیاز به همکاری مدیران، بهره برداران، طراحان و سازندگان دارد.

فاکتورهای مهم برای ساخت مانند محل احداث، هزینه ها، کیفیت اجناس به کار رفته، سرویس ها، چیدمان،ایمنی و بهداشت، امکان سنجی شرایط عملیاتی، قابلیت اخذ استانداردها و غیره می باشدکه تماما باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. برای به دست آوردن بهترین طراحی و کمترین هزینه در کنار اجرای دقیق طرح، استفاده از مشاوری خبره و متخصص امری لازم و حیاتی محسوب می شود.

در آزمایشگاه های صنعتی و صنایع وابسته به شیمی حضور متخصصان در تمام مراحل کار می تواند هزینه ها را به شدت کاهش دهد و امکان دستیابی سازمان را برای اخذ سایر مجوزها( استانداردها، صنایع، بهداشت و ...) تسهیل نماید.

اولین سوالی که هر مدیر به دنبال آن می باشد اطلاع از مراحل احداث است. مدیر ممکن است بر اساس محدودیت های مالی ، نیاز به طراحی خاص، عدم شناخت اهداف و نبود متخصص لازم اشتباهاتی را در این امر انجام دهد که سالها نه تنها به مجموعه آسیب می رساند بلکه هزینه ای بلااستفاده را پیش روی سازمان قرار داده است.با توجه به گستردگی علوم در عصر حاضر تنها روش اجرای صحیح یک پروژه استفاده از مشاوران متخصص می باشد.

درک صحیح در طراحی آزمایشگاه شامل رعایت استانداردها و ضوابط است.

  طراحی اولیه استاندارد فضای آزمایشگاه

جداسازی مناسب و دقیق فضاها متناسب با کاربری فضاها و تعداد کارکنان

رعایت سطوح ایمنی استاندارد در فضا

مبلمان و چیدمان استاندارد                                             

تهویه مناسب

نورپردازی استاندارد

رعایت سرانه مربوط به فضاها متناسب با کاربری و ظرفیت مورد انتظار

طراحی مناسب فضای انبارش تجهیزات و وسایل

انعطاف پذیری در طراحی فضای فیزیکی جهت تغییر کاربری ها در صورت لزوم

نگرش آینده نگر و سیستمی در طراحی فضاهای اولیه متناسب با رشد عملکرد و توسعه تست ها و آزمایش ها

 

شرکت مشاوره تخصصی هورسان پرتو آزما با دارا بودن تیم های تخصصی مشاوره ای در مرحله ساخت تا بهره برداری چشم بینای شما در پروژه خواهد بود.

گزیده ای از خدمات شامل :

0%